zwroty i reklamacje

1. Reklamcja związane z nieprawidłowościami działania strony  internetowej i pobieraniem utworów proszę zgłaszać poprzez formularz kontaktowy, 

2. Kupujący dokonując zakupu licencji oświadcza, iż zapoznał się z wersją demo utworu dostępnej na stronie sklepui na tej podstawie oświadcza, iż rezygnuje z przysługującego mu prawa do rozwiązania niniejszej umowy na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów oraz Odpowiedzialności Za Szkodę Wyrządzoną Przez Produkt Niebezpieczny (Dz. U. z 2000, Nr 22, poz. 271). § 5